an

an
[ën, æn] art., pref. - art. një, nyjë e pashquar (para fjalëve që fillojnë me zanore); an answer (një) përgjigje, an artist - një artist
-an 1. (prapashtesë)-an, -ik, -or etj; Asian aziatik; American amerikan; Mohammedan muhamedan
2. (parashtesë) pa-, jo-; an hydrous i paujë; an omalous jonormal
* * *
një

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”